„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali…”

Jan Paweł II

Dzień Patrona to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w każdej szkole. We wtorek, 16 października 2018 r. o godz.  11.00 cała społeczność szkoły w Czeczewie uczestniczyła we Mszy Świętej sprawowanej przez księdza proboszcza Józefa Kuchtę.

W dalszej części Święta Samorząd Uczniowski złożył kwiaty pod obeliskiem Patrona.

Uroczysty Apel w szkole rozpoczęło przemówienie Dyrektora Jerzego Stachurskiego, który powiedział m.in. :
„Od 16 października 2017 r. naszej szkole patronuje Jan Paweł II.

Byliśmy pierwszą ze szkół w gminie Przodkowo, która przyjęta to imię.

Wybór na Patrona Jana Pawła II ustalił priorytety i wartości, które stały się dominujące w pracy wychowawczej szkoły każdego nauczyciela.

Jan Paweł II jest niekwestionowanym autorytetem dla nas wszystkich, człowiekiem, który poprzez kodeks uniwersalnych wartości i zasad moralnych pokazał jak nadać sens własnemu życiu, uczył jak czynić świat lepszym.

Jan Paweł II to wybitny Papież w dziejach kościoła ale także człowiek wielu talentów m.in. literackich- uprawiał dramat poezję.”

W ciągu minionego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czeczewie przybliżali się do drogi życiowej Patrona: organizowali apele, konkursy, wycieczkę Szlakiem Jana Pawła II.

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy III gimnazjalnej zaprezentowali program słowno- muzyczny pod kierunkiem Pani Grażyny Damps. W tej części nie zabrakło ulubionej pieśni Papieża „Barka”.

Kolejnym punktem programu Dnia Patrona była prezentacja nowych piosenek o Janie Pawle II napisanych przez uczniów i nauczycieli.

Zaprezentowane utwory można by zaszeregować do gatunków piosenek:

·        pielgrzymkowe („W drodze do Boga” – słowa Zuzanna Wicka, Paulina Bysewska)

·        dla dzieci („Dla Papieża gram” – Eliza Szczygieł)

·        literackie („Modlitwa do Jana Pawła II” – słowa Klara Drajok)

·        popowe („Naucz nas” – słowa Lucyna Reiter-Szczygieł).

Wykonawcami piosenek oraz uczestnikami nagrań byli:

·        Paulina Bysewska

·        Oliwia Klein

·        Eliza Szczygieł

·        Karol Sypion

·        Mateusz Toporek

Muzykę do wszystkich piosenek napisał Jerzy Stachurski.

Zaprezentowane piosenki spodobały się uczestnikom Dnia Patrona.

Dyrektor podziękował parafianom i księdzu proboszczowi, którzy odpowiedzieli na jego apel i wsparli finansowo ten projekt.

Podziękował także realizatorowi nagrania Panu Tadeuszowi ze studia North.

Apelowi towarzyszyła prezentacja fotografii Jana Pawła II, na której znalazły się zdjęcia Papieża do Polski w latach 1979-1991.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem – kremówkami wadowickimi.

Nowe utwory dla Jana Pawła II

Posłuchaj     files/Modlitwa.mp3

NUTY   files/modlitwa_do_JPII.pdf

Posłuchaj    files/Dla_papieza_gram.mp3

NUTY   files/dla_papiea_gram.pdf

Posłuchaj    files/Naucz_nas.mp3

NUTY   files/naucz_nas.pdf