Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Przodkowie,

ogłaszają:

XXVI  KONKURS LITERACKI
DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

Do pracy należy załączyć kartę uczestnika XXVI KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wypełnione według załączonego poniżej wzoru.

Tematyka prac powinna zawierać treści związane
ze 100-LECIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim .

Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

I.                  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

a)     kl. I-III

b)    kl. IV-VIII

II.               GIMNAZJUM

III.           SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Jury przyzna nagrody specjalne za zestaw wierszy napisanych przez ucznia z gminy Przodkowo

Prace należy nadsyłać do dnia: 23.11.2018r.

NA ADRES:

URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE,

UL.KARTUSKA 21, 83-304 PRZODKOWO

Z DOPISKIEM „KONKURS LITERACKI”

 

ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI: 11.12.2018r. (wtorek)

SEKRETARZEM KONKURSU JEST: JERZY STACHURSKI

 

files/XXVI_Konkurs_dla_uczniow_wojewodztwa_pomorskiego_2018-_regulamin.doc