Gabinet pomocy przedmedycznej w szkole w Czeczewie powstał z inicjatywy jej Dyrektora.

Przed jego oddaniem do użytku, pracownicy placówki wykonali prace modernizacyjne .

19.10.2018 r. Komisja Narodowego Funduszu Zdrowia, składająca się z 3 osób, przyznała certyfikat  gabinetowi profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą  będzie  sprawowała pielęgniarka w każdy czwartek w godz. 8.00-15.30

  Dyrektor dziękuje p. Elżbiecie Czerwionce i Wojciechowi Toporkowi za  przeprowadzenie remontu pomieszczenia przeznaczonego na gabinet.

Jerzy Stachurski