Dnia 14 listopada 2018 r. odbył się kolejny apel porządkowy, w trzech grupach wiekowych.

Podczas Apelu dyrektor zapowiedział:

–  próbę Ewakuacji szkoły, która odbędzie się 22.11.2018 r.(czwartek),

-wyjazd uczniów uczestniczących w Gminnym Przeglądzie przedstawień o tematyce profilaktycznej na Koncert z cyklu „Niećpa” z udziałem Ewy Farny, w dniu 23.11.2018 r. do Ergo Areny w Gdańsku.

Dyrektor podziękował za udział i wkład pracy w przygotowanie spektaklu „100 lecie odzyskania Niepodległości”, który odbył się w Przodkowie w dniu 11.11.2018 r.:

-uczniom,

-nauczycielom: Aleksandrze Kreft, Lucynie Reiter-Szczygieł, Annie Kreft, Jolancie Keler, Grażynie Damps,

 Annie Laskowskiej i Karolinie Wenta- Formela (za wykonanie makiety Orła Białego),

Anecie Krawczyk(za wykonanie kotylionów i chorągiewek),

Elżbiecie Czerwionka – za wykonanie stroju  Józefa Piłsudskiego,

Sewerynowi Krauzie i Karolowi Sypionowi za współpracę przy realizacji dżwięku.

 

Podczas Apelu Dyrektor ponowił zaproszenie Rodziców  na Zabawę Andrzejkową.