PODZIĘKOWANIE

Być jak Święty Mikołaj.
Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian.  
Dziękujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom, za wielkoduszność przy świątecznych paczkach żywnościowych, którymi zostały obdarowane rodziny potrzebujące naszej parafii.              
W imieniu szkolnego koła Caritas wraz z opiekunem składamy serdeczne podziękowania.
Życzymy zdrowych i wesołych świąt.Wyrażając nadzieję, że możemy na was liczyć!

Amelia Chamera

Anna Rzeszewicz