Głównym celem konkursu jest: inspirowanie zainteresowań literackich wśród uczniów , podkreślanie talentu dziecka, zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania prób literackich w języku polskim oraz języku kaszubskim.

Konkurs literacki dla uczniów województwa pomorskiego, został ogłoszony po raz pierwszy w maju 1992 roku, realizowany jest ze środków finansowych Gminy Przodkowo oraz przy pomocy finansowej Starostwa Powiatu Kartuskiego.

XXVI letnia historia Konkursu Literackiego w Przodkowie dowodzi, ze młodzi autorzy wraz ze swoimi opiekunami-nauczycielami chcą dzielić się swoją twórczością, a także spotykać się na podsumowaniu konkursu.

W kolejnych edycjach Konkursu wzięło udział ponad 3 tysiące uczniów.

Jak powiedział inicjator Konkursu Jerzy Stachurski: „W naszym konkursie nie ma sportowych miar a jedynym wyznacznikiem oceny wierszy jest wskazanie na  ich oryginalność  i zachęcanie laureatów Konkursu do dalszego rozwijania talentu literackiego. Szczególnie ważny jest moment kiedy dziecko-uczeń zaczyna pisać pierwsze teksty literackie. Dlatego w tym roku nagrodziliśmy wszystkich autorów w kategorii klas I-III”.
W piątek, 14 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie rozstrzygnięto 26 edycję Konkursu, która odbyła się pod patronatem:  Wójta Gminy Przodkowo, który wziął udział w uroczystej Gali zakończenia Konkursu. W  XXVI  Konkursie Literackim dla uczniów woj. Pomorskiego pod patronatem Wójta Gminy Przodkowo wzięło udział 61 autorów nadsyłając  185 wierszy. 
Jury pod przewodnictwem poety i prozaika Stanisława Janke nagrodziło:

 

W kategorii uczniów z klas I –III:

I miejsce:

ü  Aleksandra Czaja –  Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, (opiekun: Sylwia Piotrowska),

II miejsce:

ü  Maja Prochowska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie, (opiekun: Beata Formella),

III miejsce:

ü  Łukasz Wilczewski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie, ( opiekun: Maria Warmowska),

ü  Hanna Gross – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie,
( opiekun: Danuta Kitowska),

Wyróżnienia:

ü  Julia Wentk – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie,
 ( opiekun: Hanna Pestka),

ü  Radosław Pelowski –  Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, (opiekun: Sylwia Piotrowska),

ü  Kinga Pobłocka – Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego
w Lisich Jamach (opiekun: Sylwia Piotrowska),

W kategorii uczniów z klas IV –VIII:

I miejsce:

ü  Daria Gierszewska – Szkoła Podstawowa w Baninie
(opiekun: Katarzyna Burdzanowska),

II miejsce:

ü  Aleksander Mielewczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie (opiekun: Beata Klein),

III miejsce:

ü  Faustyna Formela – Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
(opiekun: Grażyna Magulska-Plichta),

ü  Maria Leszczyńska – Szkoła Podstawowa w Przodkowie
(opiekun: Wioletta Wenta)

Wyróżnienia:

ü  Małgorzata Mroczek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie (opiekun: Grzegorz Krefta)

ü  Anna Wojciechowska – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konarzynach, (opiekun: Anna Warsińska)

ü  Monika Kreft – Szkoła Podstawowa w Wilanowie,
(opiekun: Elżbieta Pielowska)

ü  Krystian Linsztet – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie, (opiekun: Bożena Lejk)

ü  Klara Drajok – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej,

ü  Samuel Urbaniak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku, (opiekun: Magdalena Giczewska)

ü  Zuzanna Kałaska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach,
(opiekun: Małgorzata Krauze)

ü  Amelia Plichta – Szkoła Podstawowa w Szarłacie, (opiekun: Barbara Brylowska)

ü  Agata Siebert – Szkoła Podstawowa im. Klemensa Wickiego w Pępowie, (opiekun: Sylwia Górak)

ü  Agata Czoska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie,
(opiekun: Grzegorz Krefta)

ü  Agata Dera – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach,
(opiekun: Jadwiga Bulczak)

ü  Olga Eliasz – Społeczna Szkoła Podstawowa  Dobrzewino-Karczemki

 

W kategorii uczniów z gimnazjum:

I miejsce:

ü  Marta Kostrzewska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Konarzynach, (opiekun: Anna Warsińska)

II miejsce:

ü  Natalia Richert – Szkoła Podstawowa w Przodkowie,
(opiekun: Wioletta Wenta),

III miejsce:

ü  Weronika Joskowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Tuchlinie, (opiekun: Brygida Knopik)

 

Wyróżnienia:

ü  Nikola Szymichowska – Szkoła Podstawowa w Przodkowie,
(opiekun: Wioletta Wenta)

 

W kategorii uczniów z klas ponadgimnazjalnych:

I miejsce:

ü  Alicja Jaedtka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, Liceum Ogólnokształcące
 (opiekun: Lechosław Czoska),

II miejsce:

ü  Emilia Kreft – X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im.Gdyńskich Bohaterów II Wojny Światowej, (opiekun: Hanna Kownacka)

III miejsce:

ü  Kamila Konkol – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kartuzach (opiekun: Marta Furman),

 

Wyróżnienia:

ü  Julia Domarus – I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie,
(opiekun: Aneta Kłosińska)

ü  Hanna Rompa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,
(opiekun: Renata Brzezińska-Wróblewska)                                                                                   

 

Fundatorami nagród byli:
Gmina Przodkowo, Starostwo Powiatowe w Kartuzach.
                   Przewodniczący jury Stanisław Janke swoje refleksje, po lekturze nadesłanych wierszy na 26 edycję Konkursu zawarł w liście, który został odczytany podczas Uroczystości w Przodkowie w dniu 14.12.2018 r.:

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Miłośnicy Poezji Pomorskiej!

Władze Gminy Przodkowo!

Szanowni Państwo, Rodzice i Nauczyciele!

 

To już dwudziesty szósty rok organizowania Konkursu Literackiego dla Uczniów Województwa Pomorskiego. Tyle lat trwania konkursu to  w rzeczywistości czas życia jednego młodego pokolenia. Ileż młodych poetów brało udział we tym konkursie? Ileż powstało wspaniałych wierszy. Sądzę, że liczba ta przekracza kilka tysięcy. Z nich jury wybrało te najbardziej udane, oryginalne, odkrywcze. Z okazji dwudziestu pięciu lat istnienia tego corocznego wydarzenia literackiego w ubiegłym roku wyszła antologia „Okolica młodych poetów” z wierszami laureatów różnych edycji konkursu, z opiniami ludzi nauki i kultury, w tym nieżyjącego już profesora językoznawcy Jerzego Tredera, który przez wiele lat był przewodniczącym jury tego wspaniałego przodkowskiego wydarzenia, obejmującego całe województwo pomorskie.

Gdy przywołuję historię konkursu nie mogę nie wspomnieć osób i instytucji, dzięki którym on istnieje. To przede wszystkim poeta i dyrektor szkoły w Czeczewie Jerzy Stachurski oraz gospodarz gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski. Ich współpraca to piękny przykład symbiozy między szkołą a samorządem terytorialnym. Istotną rolę w tym konkursie odgrywają także nauczyciele i opiekunowie uczniów, a nade wszystko same dzieci,  sama młodzież, która co roku bierze udział w tym wydarzeniu. Częstokroć nie liczą się nagrody i wyróżnienia, ale sam udział, możliwość przeżywania tej literackiej przygody, która niesie niezapomniane doświadczenia i twórczą radość.

W tym roku tematem przewodnim było 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo wzruszyłem się czytając wiersze bardzo młodych ludzi, którzy w swoisty sposób odświeżyli te piękne i doniosłe wydarzenia z 1918 roku. Szczególnie ujęła mnie świadomość autorów, że dzięki bohaterstwu naszych przodków dziś możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce, że to im zawdzięczamy ten skarb suwerenności naszej Wielkiej Ojczyzny Polski i Małych Ojczyzn – Kaszub i Pomorza. Te wiersze to swoiste listy poetyckie z podziękowaniami za narodową i państwową swobodę, niezależność i niezawisłość. Słowem – za życie w bezpieczeństwie i godności, harmonii i pokoju.

Konkurs Literacki dla Uczniów Województwa Pomorskiego w Przodkowie stał się swoistą instytucją kultury. To dzięki niemu dzieci i młodzież mogą sprawdzić swoje umiejętności poetyckie, doskonalić język polski i kaszubski, uwrażliwić się na takie wartości jak przyjaźń, życie rodzinne, pozytywny stosunek do roślin i zwierząt. Konkursy są także piękną promocją młodych talentów literackich.

Wszystkim laureatom nagród i wyróżnień gratuluję sukcesu. Tym, którzy nie zdobyli laurów, zachęcam do wzięcia udziału w przyszłych edycjach konkursu. Organizatorów zachęcam do kontynuowania tych wartościowych spotkań z poezją młodego pokolenia.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

Stanisław Janke

 

 

Laureatom Konkursu pogratulował , obecny na Gali zakończenia Konkursu, wójt gminy Przodkowo  Andrzej Wyrzykowski.
Nagrodzone wiersze prezentowali uczniowie ze szkół gminy Przodkowo z: Wilanowa i Pomieczyna.
W części artystycznej wystąpiły zespoły wokalne w repertuarze piosenek świątecznych ze szkół z : Wilanowa  i Społecznej SzkołyPodstawowej Dobrzewino- Karczemkiw Karczemkach z premierowymi pastorałkami: „Leć Aniele do Betlejem”, „Pachnące Święta”. Piosenkę „Świąteczny czas” (do własnego tekstu) przedstawiła Paulina Bysewska. Piosenki o Janie Pawle II – „Naucz nas” i „Modlitwę do Jana Pawła II” przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

Teledyski  „Treker” „Serce sa rwie” przygotowane pod kierunkiem Doroty Wilczewskiej za- prezentowały uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.

 Prowadzący galę Zofia Rzeszewicz i Jerzy Stachurski podziękowali za:
za współpracę przy przygotowaniu Konkursów. Podkreślili ,że wśród nas są osoby ,które wkładały w organizację Konkursu swoje serce, że dzięki ich życzliwości i pomocy ten konkurs trwał 26 lat.

Są.  to:

Gospodarz uroczystości:

Kazimierz Klas – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,

Kulinaria:

-nauczyciele: Lucyna Grablowska, Grażyna Widrowska wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie z klasy Technik Żywienia Usług Gastronomicznych,

Biuro Konkursu:

-nauczyciele: Anna Laskowska, Lucyna Reiter-Szczygieł, Grzegorz Krefta,

-sekretariat ,przygotowanie dyplomów: Angelika Bianga,

Oprawa akustyczna i multimedia:

-Wiktoria Ciechanowska i Jakub Maliszewski – uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie z klasy Technikum Informatycznego,.

Współpraca organizacyjna:

-dyrektorzy ze Szkół z Pomieczyna, Wilanowa, Szarłaty, Przodkowa.

Promotor Konkursu:

Katarzyna Markowska, Urząd Gminy Przodkowo,

Nauczyciele ze Szkół z Gminy Przodkowo  przygotowujący uczniów do prezentacji nagrodzonych wierszy:

-Elżbieta Pielowska,

-Barbara Brylowska,

-Wioletta Wenta,

-Maria Krauza.

Jan Wiśniewski

Foto: Anna Laskowska