W środę, 19.12.2018 r. odbył się kolejny apel porządkowy.
Dyrektor Jerzy Stachurski omówił następujące tematy:

·        sprawy bezpieczeństwa w czasie ferii świątecznych – wskazał na zagrożenia takie jak: zamarznięte stawy, rzeki i inne zbiorki wodne,

·        zachowanie się ucznia w przypadku spotkania na drodze nieznajomej osoby,

·        w czasie lekcji uczeń ma obowiązek rejestracji wyjścia ze szkoły, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.11.2018r.
w sprawie BHP,

·        zachęcał młodzież do wzięcia udziału w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Podczas apelu Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie przekazał odblaski klasie I.

Poinformował także, że od 3 stycznia 2019 roku zajęcia z języka angielskiego oraz niemieckiego poprowadzi nowy nauczyciel.

J.W.