W dniu 28.01.2019 r. o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie odbędzie się wywiadówka.

W programie:

·     wykład dla rodziców – „Przyczyny zachowań agresywnych
u dzieci i sposoby radzenia sobie z nim” –  przeprowadzony przez Panią Ewelinę Kożyczkowską
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach

·     spotkania z wychowawcami klas.