Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie rodzinnym „PALMA WIELKANOCNA”.

Przy okazji jest to świetny sposób na spędzenie czasu w gronie rodzinnym.

Na twórców najciekawszych prac czekają ciekawe nagrody.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający udział.

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU, GDZIE UMIESZCZONE SĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI.

KONKURS RODZINNY „ PALMA WIELKANOCNA ”

1.      Organizatorem konkursu jest RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZECZEWIE IM. JANA PAWŁA II

2.      Konkurs skierowany jest do rodzin uczniów uczęszczających do SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZECZEWIE IM. JANA PAWŁA II

3.      Tematem konkursu jest wykonanie, wspólnie, w gronie rodzinnym PALMY WIELKANOCNEJ.

4.      Celem konkursu jestwzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

5.      Każdy zespół, który przystąpi do konkursu może zaprezentować jedną pracę.

6.      Prace należy składać do 8 kwietnia włącznie w sekretariacie szkoły

7.      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 kwietnia

8.      Dostarczona praca konkursowa musi być oznaczona metryczką, która zawiera::

–  imię i nazwisko uczestnika

–  klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu

–  telefon kontaktowy

W przypadku, gdy dostarczona praca nie będzie opatrzona mertyczką, nie weźmie udziału w konkursie.

9.      W konkursie wyszczególniono dwie kategorie:

– uczniowie klas 0 – 3

– uczniowie klas 4 – 8 i gimnazjum                                                    

10.  Jury w składzie :

– Jerzy Stachurski – dyrektor szkoły

– Emilia Ziemann – członek rady szkoły

– Karolina Pajdak – członek rady szkoły

– Beata Ulkowska – przewodniczący rady szkoły

Ocenią pracę biorąc pod uwagę :

– stopień trudności

– estetykę

– wkład własny

– pomysłowość

– wielkość palmy powinna wynosić 40 – 70 cm

Dostarczenie prac konkursowych jest jednoznaczne z przekazaniem praw do dysponowania nią na rzecz RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZECZEWIE IM. JANA PAWŁA II.

Prace konkursowe będą przekazane na pozyskanie środków na działalność RADY RODZICÓW SZKOŁY.

Każdy z uczniów, który przystąpi do konkursu otrzyma dyplom potwierdzający udział, a dla twórców najciekawszych prac przewidujemy ciekawe nagrody.