Dnia 28 marca 2019 r. odbył się kolejny apel porządkowy, w dwóch grupach wiekowych.

                 Podczas Apelu dyrektor pogratulował uczniom:

Małgorzacie Brylowskiej –laureatce III miejsca w konkursie plastycznym „Kaszuby, tradycja, przyroda w twórczości Jana Trepczyka”. W konkursie wzięło udział 950 uczniów z 210 szkół z województwa pomorskiego,

Arminowi Wilczewskiemu za zdobycie tytułu mistrza Polski w formule Light-Contact.

Na listach zgłoszeniowych Turnieju zarejestrowano 475 zawodników z 60 klubów.

Armin trenuje w Klubie Rebelia Kartuzy.

 

                        Następnie dyrektor zaprosił wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie rodzinnym „PALMA WIELKANOCNA”

(Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie:  www.czeczewo.pl).

Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

                       „Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna- realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga”- której celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Dyrektor poinformował, podczas Apelu, że w ramach tego projektu szkoła w Czeczewie otrzymała 193 kamizelki odblaskowe, które zostaną  przekazane uczniom.

                           W kolejnej części Apelu dyrektor przedstawił terminarz egzaminów:

– egzaminu gimnazjalnego:

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • poziom podstawowy – godz. 9:00
  • poziom rozszerzony – godz. 11:00

  -egzaminu ósmoklasisty:

 1.język polski –15kwietnia 2019 r. (poniedziałek)–godz. 9:00

2.matematyka –16kwietnia 2019 r.(wtorek)–godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –17kwietnia 2019 r.(środa)–godz. 9:00

 

Ponadto:

Dyrektor Szkoły dziękuje Sołectwu Czeczewo za ufundowanie kosiarki spalinowej do trawy.

 JW