Zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w konkursie na, tradycyjny wypiek jakim jest Baba Wielkanocna. Biorąc udział w konkursie, możecie Państwo zdobyć ciekawe nagrody, a jednocześnie wspomóc naszą akcję podczas kiermaszu, który odbędzie się dnia 12 kwietnia, na którym to będzie można je nabyć. Z góry zakładamy, że wszystkie wypieki mają rewelacyjny, niepowtarzalny smak, więc głównym kryterium, jakie będzie brane pod uwagę to udekorowanie BABY WIELKANOCNEJ.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ 

 DO ŚWIETNEJ ZABAWY PODCZAS ZDOBIENIA WYPIEKÓW

 Z poważaniem

Rada Rodziców

 

KONKURS RODZINNY „ BABA WIELKANOCNA ”

1.      Organizatorem konkursu jest RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZECZEWIE IM. JANA PAWŁA II

2.      Konkurs skierowany jest do Rodziców uczniów uczęszczających do SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZECZEWIE IM. JANA PAWŁA II

3.      Tematem konkursu jest upieczenie baby wielkanocnej oraz wspólna jej dekoracja w gronie rodzinnym.

4.      Celem konkursu jestwzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

5.      Wypieki należy przynieść do szkoły w dniu 11 kwietnia 2019 r., w godzinach od    11:00 do 12:00 .

6.      Zdjęcia wypieków zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FACEBOOK, na stronie sołectwa Tokary i Czeczewo.

7.      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.

8.      Dostarczona BABA WIELKANOCNA musi być oznaczona metryczką, która zawiera:

–  imię i nazwisko

–  telefon kontaktowy

9.      Jury w składzie :

– Jerzy Stachurski – dyrektor szkoły

– Emilia Ziemann – członek rady szkoły

– Karolina Pajdak – członek rady szkoły

– Beata Ulkowska – przewodniczący rady szkoły

Ocenie będzie podlegać głównie

– pomysłowość w dekoracjach

Dostarczenie prac konkursowych jest jednoznaczne z przekazaniem praw do dysponowania nią na rzecz RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZECZEWIE IM. JANA PAWŁA II.

Prace konkursowe będą przekazane na pozyskanie środków na działalność RADY RODZICÓW SZKOŁY.

Każdy  kto przystąpi do konkursu otrzyma dyplom potwierdzający udział, a dla najbardziej kreatywnych ciekawe nagrody.