“Fotografia to sztuka obserwacji. Chodzi o znalezienie czegoś interesującego, w zwykłym miejscu…
Ma niewiele wspólnego z tym co widzimy, raczej z tym jak to widzimy”.
                                                                                                    Elliot Erwitt
Regulamin konkursu “Kaszuby w obiektywie mieszkańców Gminy Przodkowo”.
ORGANIZATORZY KONKURSU
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie
Projekt finansowany z dotacji przyznanej przez Urząd Gminy Przodkowo dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie.
Cele Konkursu:
Konkurs “Kaszuby w obiektywie mieszkańców Gminy Przodkowo” adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana II w Czeczewie. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności szkolnej do upowszechniania fotografii; zwrócenie uwagi młodzieży na otaczający świat. Pobudzenie wyobrazni i twórczego myślenia. Zachęcenie do zainteresowania fotografią. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
Tematyka Konkursu:
Tematem konkursu jest przedstawienie okolic i ciekawych miejsc, w których mieszkają uczniowie. Zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę.
Założenia metodyczne Konkursu:
Uczestnicy wykonują prace samodzielnie. Wykazują w nich umiejętności oraz emocjonalny stosunek do tematyki projektu.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
Nadsyłanie zdjęć
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG
Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400pixeli
300DPI
Uczestnik wyraża zgodę, aby jego nazwisko zostało wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
Fotografie do Konkursu będą przyjmowane do 01 pazdziernika 2019r.
Zachęcamy do przesyłania zdjęć w czasie wakacji. Pochwalcie się co i gdzie widzieliście, zaobserwowaliście w otaczającym nas sąsiedztwie.
Ocena zdjęć
Wszystkie zdjęcia nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, kreatywność i oryginalność nadesłanych fotografii.
Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury na stronie internetowej szkoły.
Zdjęcia proszę przesyłać na konto mailowe Szkoły Podstawowej w Czeczewie: belfer_czeczewo@wp.pl
Zdjęcie powinno zawierać informację:
Imię Nazwisko oraz tytuł zdjęcia.
Zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane pod linkiem.
………

Komisja konkursowa przyznaje laureatom nagrodę w postaci zamieszczenia fotografii w Kalendarzu na 2020r.

Pozostałe prace stworzą wystawę.