17.06.2019 r., Poniedziałek
 
8.00, Msza św., kościół p.w. św. Józefa w Czeczewie
9:00,SP im.Jana Pawła II, hall szkoły)
I. Poczet flagowy,
Hymn Narodowy
-Powitanie,
Przemówienie dyrektora
Słowo Gości
-Najlepsze oceny, wyniki na egzaminie,
-Pożegnanie przez klasę  VII
-Pożegnanie przez Absolwentów
-prezentacja

-Poczet flagowy – wystąp