Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie rozpoczęły się 19 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00 Mszą Świętą odprawioną przez Księdza Proboszcza Józefa Kuchtę w Kościele p. w. Św. Józefa w Czeczewie. Uczniowie brali czynny udział w liturgii Mszy Świętej. Na zakończenie absolwenci szkoły złożyli podziękowania Księdzu Proboszczowi za przewodnictwo Słowa Bożego i życzyli udanych wakacji.

            Następnie rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie udali się do szkoły, gdzie uczestniczyli w części oficjalnej.

            Szkolna uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. W dalszej kolejności został odczytany list wystosowany przez Wójta Gminy Przodkowo P. dr inż. Andrzeja Wyrzykowskiego:

„Szanowny Panie Dyrektorze,

Grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi

oraz Wy drodzy uczniowie

Z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019 przekazujemy wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Uczniom gratulujemy uzyskanych wszelkich osiągnięć, które niech staną się źródłem Waszej satysfakcji i uznania społecznego. Rodzicom i opiekunom dziękujemy za współpracę i okazywane wsparcie dla placówek oświatowych. Na czas wakacji życzymy Wszystkim samych szczęśliwych i radosnych dni. Niech pogoda ducha oraz nowe inspiracje i przeżycia, które będą Waszym udziałem, dadzą siłę do podejmowania nowych wyzwań, zamierzeń i dalszego rozwoju”.

            Podczas uroczystości zostały również odczytane życzenia przez P. Joannę Groth,  skierowane do naszej drogiej koleżanki P. Elżbiety Czai:

„Szanowna Koleżanko! Elżbieto! Elu!

W tym znaczącym dniu zwracam się do Ciebie w imieniu całej Rady Pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych ze słowami gorących podziękowań. Za Twoją wieloletnią pracę, za wysiłek i trud wychowawczy. Za serce, życzliwe zarówno dla uczniów, jak i dla nas- twoich koleżanek i kolegów. Zakończenie pracy zawodowej to bez wątpienia ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. To chwila, która zmusza do refleksji. Żywimy przekonanie, że odczuwasz satysfakcję ze swojej pracy z dziećmi w naszej szkole. Zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania, szczególnie wtedy, gdy pracowało się wspólnie tyle lat. Mamy nadzieję na zawsze pozostać w Twoich wspomnieniach.

            Pamiętaj, emerytura to nie koniec- to początek nowego rozdziału życia. To czas, gdy nie istnieją ograniczenia, ani zakazy. Nawet szef żadnych poleceń nie wyda. Teraz zaczyna się Twoje nowe i lepsze życie, gdy każdego dnia może się wydarzyć mały cud. Życzymy Ci małych cudów, które spowodują Twoją radość i wywołają uśmiech od ucha do ucha.

            Byś zawsze czuła się kimś specjalnym i wyjątkowym. Bo taka właśnie jesteś.

Dziękujemy!”.

            Do życzeń dołączyli się także uczniowie z Samorządu Szkolnego:

„Szanowna Pani Elu!

Tymi kwiatami jak i tymi słowami chcemy przekazać najserdeczniejsze podziękowania od Samorządu Szkolnego jak i od wszystkich uczniów naszej szkoły. Za wielką cierpliwość, niesłychaną wyrozumiałość i ogromny trud włożony w kształcenie młodego pokolenia. W naszej pamięci gościć Pani będzie nie tylko od święta. Bo wiadomo, że dobre osoby zawsze się pamięta!

I mamy nadzieję, że przez długi czas Pani również mile będzie wspominać nas!”.

            Nie zabrakło też wierszy okolicznościowych deklamowanych podczas uroczystości.

            Uczniowie nie omieszkali także podziękować P. Jerzemu Stachurskiemu- Dyrektorowi Szkoły.

(…) „Dziękujemy za cierpliwe przekazywanie wiedzy, za słowa otuchy i wsparcie. Jesteśmy wdzięczni za trud, opiekę, cierpliwość. Za to wszystko chcemy podziękować…”.

            Z kolei P. Dyrektor szczególne podziękowania złożył na ręce P. Lucyny Reiter- Szczygieł oraz P. Wojciecha Stachurskiego, którzy od września nie będą kontynuowali pracy w szkole w Czeczewie. Następnie odczytał przemówienie:

 

„Szanowny Księże Proboszczu,

Szanowny Przewodniczący Radny Gminy Przodkowo,

Szanowna  Przewodnicząca Rady Rodziców,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Drodzy  Nauczyciele,
Szanowni Pracownicy  Oświaty,

19 czerwca to dla nas bardzo ważny dzień, dlatego cieszę się, że są z nami wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i przyjaciele szkoły.

Dzisiaj mija kolejny rok szkolny, wypełniony wieloma ważnymi dla naszej społeczności wydarzeniami. Do najważniejszych możemy zaliczyć obchody 100 -lecia odzyskania Niepodległości.

Z końcem roku szkolnego 2018/2019 naukę w szkołach zakończą zarówno uczniowie VIII klas szkół podstawowych, jak i III klas gimnazjów. Dla tych ostatnich  będzie to także oznaczało ich koniec istnienia w obecnym systemie.

Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy, wysiłku a także sukcesów i radości, które są zasługą uczniów i nauczycieli.

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wyjechali na wycieczkę edukacyjną do Londynu. Dziękujemy p. Małgorzacie Heize – nauczycielce j. angielskiego i p. Annie Laskowskiej za trud przygotowania tego wyjazdu i jej bezpieczny przebieg.

W ramach projektu „Nowe perspektywy wychowania przedszkolnego w gminie Przodkowo” trwają zajęcia z j. angielskiego i robotyki. Jego uczestnikami są również uczniowie naszego oddziału przedszkolnego.

Atmosferę nauki budowały też, organizowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły, warsztaty edukacyjne, wycieczki , konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, udział w uroczystościach szkolnych, gminnych i środowiskowych.

Te i wiele innych  wydarzeń odnotowywaliśmy zawsze na naszej stronie internetowej  szkoły: www.czeczewo.pl

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce i zawodach sportowych.

Zaliczymy do nich  wyniki sportowe:

Armina Wilczewskiego, ucznia z klasy III gimnazjum, zawodnika reprezentującego Polską Flotę Rebelię Kartuzy, który zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów w Kick – Boxingu we Włoszech

oraz tytuł  Mistrza Polski  Kadetów . Gratulujemy.

Z radością odnotowujemy sukcesy w

Wielkim  Wojewódzkim Maratonie Czytelniczym-

W dniu 09.05.2019 r. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się uroczystość zakończenia konkursu.

Laureatką z naszej szkoły została Natasza Młynek z klasy IIIa. Finalistką została: Anna Szyłejko z klasy IIIa.

Wyróżnienie otrzymały: Małgorzata Mroczek z klasy VI oraz

Emilia Mroczek z III gimnazjum.

Gratulujemy też szkolnym koordynatorkom, nauczycielkom: Hannie Pestka i Annie Racinowskiej.

Dwoje uczniów :

Kinga Krefftuczennica klasy VIIb ,

Przemek Zabrockiuczeń klasy III GIM

 – otrzymało stypendia Marszalka Województwa Pomorskiego.

Franciszek Pajdak– klasa IV B- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Historycznym ” Pojazdy bojowe kampanii niepodległościowej”,

Robert Littwin– klasa III a –  ma liczne osiągnięcia  w woj. zawodach biegowych

Szkoła w Czeczewie była współgospodarzem m.in. Festynu z okazji Dnia Dziecka, oraz VI Gminnego Konkursu Teatrów Profilaktycznych.

Uczniowie publikowali swoje prace na  stronie internetowej szkoły.

A teraz podziękowania:

Dziękuję  za działalność charytatywną, i rozpoczęcie współpracy z Domem Seniora w Czeczewie, które prowadziło  Szkolne Koło „Caritas” pod opieką Grażyny Damps.

Słowa wdzięczności skierowuję  również do:

Rady Rodziców wspomagającej działania nauczycieli i  aktywnego Samorządu Szkolnego.

 

Szczególnie dziękujemy Przewodniczącej Rady Rodziców  pani

Beacie Ulkowskiej i całej Radzie Rodziców  za stałą obecność w życiu  szkoły, zazaangażowanie przy organizacji: imprez, konkursów, festynów

m.in.; Dzień Piernika, Akcja Pączek, Konkurs na ozdoby wielkanocne.

Dziękujemy  pani prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie paniMagdalenieSzyłejko  za projekty, które wzbogaciły ofertę edukacyjna szkoły m.in. za wycieczkę do Torunia,  konkursy świąteczne, współorganizację festynu dla dzieci.

 

Dziękuję Wójtowi za docenianie naszych uczniów poprzez przyznawanie stypendiów  i nagród.

Dziękuję księdzu proboszczowi Jozefowi Kuchcie za   nasze duchowe przewodnictwo i piękne uroczystości, za umożliwienie odbywania koncertów i przedstawień,

Dziękuję strażakom z OSP  Czeczewo, Kłosowo, Tokary za czuwanie nad bezpieczeństwem szkoły podczas dnia i nocy.

 

Dziękuję pracownikom obsługi szkoły za kształtowanie wśród uczniów  porządku, odpowiedzialności za mienie szkoły, estetykę otoczenia szkoły.

 

Drodzy Absolwenci klasy VIII i Gimnazjum!

Dzisiaj spotykamy się na zakończeniu  kolejnego etapu w waszym życiu, który mam nadzieję będziecie mile wspominać. U progu nowych doświadczeń i wyzwań, które roztoczy przed Wami przyszłość, życzę abyście dokonywali właściwych wyborów.

Chcę pogratulować uczniom, którzy na egzaminie otrzymali najwięcej punktów, są to:

klasa VIII – Magda Kreft , średnia 5,64

klasa III gimnazjum – Przemysław Zabrocki, 5,90

W dniu 15 czerwca b.r. Politechnika Gdańska gościła najlepszych gimnazjalistów woj. pomorskiego. Do  tego grona zakwalifikował się  także Przemysław Zabrocki.

Gratulujemy  !

 

Dziękuję państwu: Anecie i Michałowi Śliwskim  za uczestnictwo w życiu naszej szkoły za bezinteresowną życzliwość i obdarowywanie uczniów pamiątkami.

Dziękuję :

Grzegorzowi Krencowi

Michałowi Klinkuschowi

Danielowi Konkolowi

za prace na rzecz szkoły.

Zrobiliście dużo, dużo więcej niż od was ktokolwiek oczekiwał.

Wiem, że poradzicie sobie w życiu !!!

 

Kochani!
Nadchodzi czas radosny, czas swobody, wypoczynku, wyjazdów, na które w pełni zasłużyliście.

Przede wszystkim wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. I nigdy nie zapominajcie o bezpieczeństwie.

Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni, dalecy od brawury i bezmyślności.

Życzę Wam wspaniałych  wakacji i udanego aktywnego wypoczynku z dala od komputera!!!

Dziękuję za uwagę”.

           

            Uchwałę dotyczącą promocji w roku szkolnym 2018/2019 przeczytała P. Anna Kreft, zaś absolwenci, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. Zostały także wręczone dyplomy za wzorową frekwencję.

            Miłą niespodzianką były także nagrody dla naszych uczniów, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Przyznano je: Karolinie Holk, Przemysławowi Zabrockiemu, Magdalenie Kreft, Arminowi Wilczewskiemu, Mateuszowi Toporkowi, Nikoli Chrzanowskiej, Sewerynowi Krauzie. Z kolei Dyrektor Szkoły przyznał nagrody: Przemysławowi Zabrockiemu- Najlepszy Absolwent Gimnazjum, Arminowi Wilczewskiemu- brązowy medalista Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów w Kick- Boxingu we Włoszech, Maksymilianowi Mazurowi oraz P. Annie Laskowskiej.

            Przedstawiciele Rady Rodziców: P. Beata Ulkowska oraz P. Marcin Jankowski podziękowali za sukcesy w konkursach oraz dobrą współpracę z rodzicami i nauczycielami oraz życzyli udanych wakacji.

            Pod koniec uroczystości P. Dyrektor Jezry Stachurski podziękował za 27 lat pracy w tej szkole i życzył następczyni- P. Joannie Groth siły, środków finansowych i życzliwości.

            Po wystąpieniu pocztu flagowego odbyły się spotkania klasowe z wychowawcami.

tekst: Grzegorz Krefta

foto Anna Laskowska