Powitaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020

 

 

W dniu dzisiejszym uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez Księdza Proboszcza Józefa Kuchtę w kościele parafialnym p. w. św. Józefa w Czeczewie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Podczas uroczystej Mszy Świętej uczniowie brali czynny udział w liturgii przez czytanie Psalmu responsoryjnego oraz wezwaniu do modlitwy powszechnej. Po wspólnej modlitwie goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie o godzinie 8.45 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Wójt Gminy Przodkowo- P. dr inż. Andrzej Wyrzykowski, który serdecznie powitał Księdza Proboszcza, Grono Pedagogiczne, Rodziców, Dzieci i Młodzież, a także przedstawił nową dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie- P. Joannę Groth, na ręce której wręczył piękne kwiaty.

(…) „Z przyjemnością chcę przedstawić P. dyr. Joannę Groth. Chcę wręczyć kwiaty z życzeniami na dobry początek. Wszystkiego dobrego. Życzę, by ten rok szkolny był spełnieniem nadziei. Życzę również nawiązywania dobrych relacji, zera strachu i obaw. Życzę wszystkiego najlepszego, by ten rok był rokiem udanym. Cel jest jeden- dobro naszych dzieci. Bądźcie zadowoleni, uśmiechnięci, spełniajcie się, osiągajcie sukcesy. Niech ten rok szkolny pięknie się zaczyna. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia”.

Do serdecznych życzeń skierowanych na ręce P. dyrektor Joanny Groth dołączyli się także nauczyciele i uczniowie wręczając okolicznościowe kwiaty.

Pani dyrektor powitała także bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych.

„Szanowni Państwo, drodzy uczniowie.

Witam Was serdecznie na uroczystym apelu inaugurującym nowy rok szkolny 2019/2020. Mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze odpoczęli w czasie wakacji, nabrali sił i zapału do pracy, która nas wszystkich czeka.

Szczególnie serdecznie witam dzieci z oddziałów, które rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną, uczniów klas I i O. Witam serdecznie nowych uczniów, którzy przyszli do nas z innych szkół lub przybyli nawet z zagranicy. Życzę Wam, abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie, a nowi koledzy niech otoczą Was przyjaźnią i opieką. Witam wreszcie pozostałych uczniów naszej szkoły.

Przed Wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków, ale z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was, od  Waszych postaw, motywacji do pracy, podejścia do obowiązku, jakim jest szkoła. My, nauczyciele, staramy się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę…”

Następnie życzenia z okazji inauguracji roku szkolnego 2019/2020 wystosowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego odczytał P. Arkadiusz Domaros. Do życzeń dołączyła się także P. dyrektor Joanna Groth.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni. KOLEŻANKI. KOLEDZY.

W nowym roku szkolnym życzę OWOCNEJ, SPOKOJNEJ PRACY. Tak, by wszystkie Wasze zamierzenia zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym zostały zrealizowane.

By spełniły się Wasze marzenia. Ale przede wszystkim życzę wszystkim dużo ZDROWIA.

NA MOJE MOTTO WYBRAŁAM CYTAT „Dyrektorem się bywa, człowiekiem się jest”.

W miarę moich możliwości i stanu zdrowia postaram się pobyć jakiś czas dyrektorem.

Jednak pamiętajcie, proszę, że to Wy tworzycie szkołę i jej osiągnięcia. Nie pojedyncza osoba, nie sam dyrektor, lecz społeczność. To Wasza praca i zaangażowanie zadecyduje o tym, jaka Ta szkoła będzie teraz i w przyszłości.

Nasz patron, św. Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez  to czym dzieli się z innymi.

Bądźcie Wielcy.

Drodzy Rodzice to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez Waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, Wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzymy Wam pociechy i dumy z Waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę”.

Inauguracja roku szkolnego była doskonałą okazją, by przedstawić społecznych wicedyrektorów: P. Annę Kreft oraz P. Arkadiusza Domarosa, a także przedstawić wychowawców klas i nowych nauczycieli.

Pani dyrektor poinformowała także, iż Gmina Przodkowo realizuje projekt edukacyjny dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”, którego celem jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją, by uczcić minutą ciszy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Po części oficjalnej wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, by zapoznać uczniów z nowym planem zajęć.

 

 

                                                                                                                           tekst: Grzegorz Krefta

Zdj. Anna Laskowska pod adresem: https://photos.google.com/share/AF1QipOI3D14HaKzS3v30_QwORZ7vG8FBDxErqwh1uo1LmYDJRj57Vq5PeAwUgRlfoSomg?key=a3ZzRXpvOTZIS201c0E1ZlZXWkdJZmpONWtKZ0pR