W Dniu 11 października obchodzić będziemy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Czeczewie Dzień Nauczyciela. Plan dnia przedstawia się następująco: 

lekcji 1-4 odbędą się według planu

o 11.45 na holu głównym szkoły zacznie się apel z okazji Święta Edukacji Narodowej

o 12.30 odjedzie autobus szkolny w kierunku Warzno, Martenki, Tokary, Warzenko

0 13.00 odjedzie autobus szkolny w kierunku Kłosowo, Kłosówko

W dniu 11 października świetlica szkolna pracuje bez zmian.

 

Z kolei poniedziałek 14 października 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W szkole działa świetlica szkolna w godzinach 8.00-15.00. Nie będą zaś realizowane przywozy i odwozy dzieci autobusem Szkolnym.

 

Miłego wypoczynku!