Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 5.10.10 dotyczącym dodatkowych dni wolnych w ciągu roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Czeczewie po uzgodnieniu z Wójtem Gminy i nadzorem ustalił, że w bieżącym roku szkolnym wolne będą następujące dni:

– poniedziałek 14 X

– wtorek 12 XI

– czwartek 2 I

– piątek 3 I

– wtorek-czwartek 21, 22 i 23 IV (testy ósmoklasistów)

– piątek 12 VI.

 

Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej.