Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Czeczewie

 

 

W piątek 11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Przodkowo- p. dr inż. Andrzej Wyrzykowski, przewodniczący Rady Gminy Przodkowo- p. Dariusz Toporek, dyrektor senior p. Władysław Marek wraz z nauczycielami seniorami, sołtys sołectwa Czeczewo- p. Zofia Toporek.

Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu. Następnie głos zabrała p. dyrektor Joanna Groth:

„Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Witam zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i Was drodzy uczniowie.

Zawód nauczyciela jest zawodem trudnym i odpowiedzialnym. Kierowanie wychowaniem  oraz  edukacją dzieci i młodzieży stanowi podstawę działania i siły każdego państwa. Odpowiedzialność nauczycieli jest ogromna. Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na właściwe działanie, rozwinie u niego zdolności i zainteresowania. Przekaże wartości, którymi należy kierować się w życiu. Tak właśnie dzieje się w naszej szkole. Losy naszych absolwentów pokazują, że podejmowane w naszej placówce działania pozwalają im radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym.

W tym szczególnym dniu, jako dyrektor szkoły mam zaszczyt w imieniu własnym, uczniów i rodziców podziękować nauczycielom.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. To dzięki Wam uczniowie codziennie przychodzą tutaj z ochotą i chęcią do pracy. To między innymi Wam zawdzięczamy, że w naszej placówce panuje niepowtarzalna atmosfera. Atmosfera, dzięki której zarówno uczniowie, jak i my- pracownicy szkoły- lubimy ją, przychodzimy do niej z przyjemnością. Dziękuję Wam osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc, wsparcie i życzliwość.

Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć wszystkich pracowników niepedagogicznych, bez których nasza szkoła nie przypominałaby takiego miejsca jakim jest. Organizm nie funkcjonowałby prawidłowo bez prawidłowego współdziałania poszczególnych organów. Nasz organizm- społeczność szkolna funkcjonuje wspólnie również dzięki zaangażowaniu  i pracy pracowników obsługi i administracji. Dzieci mogą liczyć na pomoc z ich strony tak samo jak ze strony nauczycieli. Dziękuję Państwu za to, że nasza szkoła jest czysta, zadbana i bezpieczna. Dziękuję za pomoc udzieloną dzieciom kiedy widzicie, że taka jest potrzebna, za to, że zwracacie uwagę na ich zachowanie i pomagacie w procesie wychowania.

Teraz chciałabym zwrócić się do Was, drogie dzieci i droga młodzieży. Stanowicie jedną integralną część społeczności szkolnej, bez której żaden nauczyciel nie mógłby odnieść sukcesu. Chciałam podziękować Wam za to, że przymykacie oko na niedoskonałości swoich wychowawców, że rozumiecie, iż czasami i oni mogą mieć zły dzień. Dziękuję Wam również za to, że poddajecie się naszym działaniom i możemy wspólnie podążać ścieżką edukacji.

Na koniec chciałabym życzyć nauczycielom nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz dalszych satysfakcjonujących osiągnięć w pracy zawodowej, a wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu”.

Życzenia złożył także Wójt Gminy Przodkowo: (…) „Pragnę życzyć zadowolenia, satysfakcji, realizacji marzeń i planów. Życzę jak najwięcej zgodnej współpracy. Edukacja jest procesem, w którym każdy z nas uczestniczy. Wychowujemy się i uczymy każdego dnia. Edukujemy się wszyscy razem , z osobna i nawzajem. Każdy z nas jest uczestnikiem procesu edukacji. Pragnę życzyć, byście znaleźli w tej szkole życzliwość, cierpliwość, zrozumienie, serdeczność.

Przekazuję życzenia zdrowia p. dyrektor  Joannie Groth. Od poniedziałku będzie przebywać na rocznym urlopie zdrowotnym. Zdecydowałem, że powierzę p. Arkadiuszowi Domarosowi pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Życzę dobrej współpracy”.

Oprawa artystyczna uroczystości przygotowana została przez uczniów klas: O- III oraz IV- VIII, pod opieką: p. Danuty Kitowskiej, p. Aleksandry Kreft, p. Magdaleny Miotk, p. Hanny Pestki, p. Marii Warmowskiej, p. Jerzego Stachurskiego. Podczas uroczystości uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz wystawiali spektakle. Nie zabrakło pięknych życzeń okolicznościowych oraz prezentów.

W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej zbiegły się z Jubileuszem 35- lecia pracy zawodowej p. Danuty Kitowskiej, 35- lecia pracy zawodowej p. Hanny Pestki, 25- lecia pracy zawodowej p. Anny Kreft oraz 20- lecia pracy zawodowej p. Beaty Kreft. Jubilatki oprócz pięknych życzeń otrzymały kwiaty oraz upominki.

Miłym akcentem uroczystości były przyznane przez p. dyrektor nagrody z okazji Dnia Nauczyciela.

Pani dyrektor nie omieszkała życzyć p. Arkadiuszowi Domarosowi zdrowia, sukcesów i powodzenia. Poinformowała także, że funkcję wychowawcy uczniów klasy IV A będzie pełnił p. Grzegorz Krefta.

Z kolei przewodniczący Rady Gminy Przodkowo p. Dariusz Toporek życzył nauczycielom sukcesów i powodzenia, zaś p. dyrektor szybkiego powrotu do zdrowia. Pan przewodniczący na ręce p. dyrektor złożył kwiaty.

Po części oficjalnej wyprowadzono poczet flagowy.

Życzymy pani dyrektor dużo zdrowia i szybkiego powrotu do pracy !!!

 

                                                                                                                      tekst: Grzegorz Krefta 

 

Foto: A. Adamczyk pod adresem:

https://photos.google.com/share/AF1QipNdifMJveKXd3ITJAWWsLCM8EA3bcbpBel1b-q7NLqtDISug3vX0VjV3oUGu4cGcA?key=Tzd6RWNPQnBoeTZyQ2ViOWpET1V5X0M3a0U0OEx3