W bieżącym roku szkolnym naszą szkołę zaopatruje w obiady restauracja Dworek Barwik. 

W toku ustaleń dyrekcja szkoły doszła do porozumienia z przedstawicielami restauracji na następujących zasadach: Dworek Barwik dostarczać będzie obiady dla wszystkich dzieci, których rodzice dokonali wpłaty ustalonej kwoty na konto bankowe restauracji. Wnoszenie opłat do szkolnego sekretariatu nie jest już możliwe.

Wpłaty dokonywane są do końca miesiąca na miesiąc następny, z góry. 

Proszę pamiętać o terminowych wpłatach!!!

Poniżej podajemy nr konta do dokonywania wpłat.

Zdzisław Okrój

PL: 46 8351 0003 0037 0770 3000 0010