Dzień Patrona Szkoły

 

 

W dniu dzisiejszym uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez Księdza Proboszcza Józefa Kuchtę w kościele parafialnym p. w. św. Józefa w Czeczewie rozpoczęliśmy obchody z okazji drugiej rocznicy nadania szkole im. Jana Pawła II. Podczas uroczystej Mszy Świętej uczniowie brali czynny udział w liturgii przez czytanie Psalmu responsoryjnego oraz wezwaniu do modlitwy powszechnej. Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty przy obelisku Jana Pawła II. Następnie goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie o godzinie 11.15 odbył się apel.

Od dwóch lat imię Papieża Jana Pawła II nosi zaszczytnie Szkoła Podstawowa w Czeczewie.

Uroczysty apel z okazji drugiej rocznicy nadania imienia Papieża Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czeczewie jest swoistym podziękowaniem za Pontyfikat Wielkiego Papieża i Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II. Uroczystą akademię w postaci montażu słowno- muzycznego przygotowali uczniowie klas IV- VI, pod kierunkiem Pani katechetki Grażyny Damps. Za poczet sztandarowy odpowiadali uczniowie z klasy ósmej.

Bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi Józefowi Kuchcie za sprawowanie Mszy Świętej i przewodnictwo duchowe oraz za to, że zaszczycił nas swoją obecnością na uroczystym apelu, zaś Pani katechetce Grażynie Damps wraz z uczniami za przygotowanie pięknej akademii.

 

                                                                                                                      Tekst: Grzegorz Krefta

 

Foto: A. Adamczyk pod adresem

https://photos.google.com/share/AF1QipM0ji4NHXtBL385O78Z4y2yQ76B2edYUZltaSLoFbzjk7jxQwJb8cYeHPPayYtxng?key=ZElvNldKWFFicS1jZW9GcG9NZ1MxQV8xaWVITFJB