4 lutego klasy siódma i ósme wybrały się na lekcje historii i wf do Gdańska, a dokładnie do Muzeum II wojny światowej oraz na gdańskie miejskie lodowisko.

Lekcja w Muzeum dostarczyła uczniom wiele emocji i wrażeń, dzięki niesamowicie przygotowanym salom tematycznym, krocząc po edukacyjnych ścieżkach Muzeum uczniowie poznawali losy zwykłych ludzi, którzy musieli żyć i zmagać si z trudami wojny w tych niebywale ciężkich latach. Widziałam tam wiele wzruszeń, wiele zainteresowania losem polaków, żydów, a także żołnierzy i wszystkich innych, którzy narażali, a nawet bardzo często oddawali życie, żebyśmy dziś mogli żyć tak wolni, tak samo stanowiący o swoich losach. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali też film wieńczący zwiedzanie. Kilka minut, które na zawsze zostanie w ich sercach. To była ważna dla nich lekcja.

Wychowanie fizyczne jest dla każdego ucznia ulubionym przedmiotem szkolnym. A taki zorganizowany na lodowisku tym bardziej.

A podsumowanie matematyczne całego dnia wygląda tak: 0 % kontuzji, 100 % zadowolenia.

Takie lekcje to my lubimy!!!

 

Składam najserdeczniejsze podziękowania p.dyrektorowi Arkadiuszowi Domaros, p.Pawłowi Bil i p. Ewie Chmielowskiej za pomoc w opiece i swoją obecność w czasie wycieczki, p.Arturowi Bach za bezpieczny przewóz.