REKRUTACJA 2020

W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II brane będą pod uwagę następujące kryteria:   Lp. Kryterium Wartość kryterium w punktach 1. Do…

REKRUTACJA 2020

W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II brane będą pod uwagę następujące kryteria:   Lp. Kryterium Wartość kryterium w punktach 1. Do…