BĘDZIE DOBRZE! ;-)

Na znak jedności i solidarności z wszystkimi, którzy teraz muszą zostać w domach, z tymi którzy smucą się, że nie mogą spotykać z rodzinami, rówieśnikami…

BĘDZIE DOBRZE! ;-)

Na znak jedności i solidarności z wszystkimi, którzy teraz muszą zostać w domach, z tymi którzy smucą się, że nie mogą spotykać z rodzinami, rówieśnikami…