KONKURS PLASTYCZNY
„Laurka dla Papieża Jana Pawła II”

 

Z okazji zbliżających się 100 urodzin papieża

Jana Pawła II – patrona naszej szkoły pragniemy

zaprosić uczniów Szkoły Podstawowej w Czeczewie

do wzięcia udział w konkursie plastycznym na

„ Laurkę dla papieża Jana Pawła II”

 

Cele konkursu:

·        Przybliżanie osoby Jana Pawła II, jako człowieka miłującego Boga
i bliźniego.

·        Kształtowanie i wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez Papieża Polaka.

·        Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

 

Uczestnicy:Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas „0 – VIII”

Organizacja konkursu:

Format i technika prac dowolna. W środku laurki należy napisać życzenia. Gotową prace należy sfotografować, a następnie zdjęcie pracy (pierwsza strona
i środek) przesłać na adres:
anna.ew1985@wp.pl – wysłana wiadomość wraz ze zdjęciem powinna zawierać również imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Na Wasze prace czekamy do 16 maja 2020 r.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi jak tylko wrócimy do szkoły.

Kryteria oceniania:

·        Zgodność pracy z tematem.

·        Samodzielność wykonania pracy.

·        Wartość artystyczna.

·        Estetyka.

Nagrody:Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Udział
w konkursie będzie brany pod uwagę przy wystawianiu punktacji z zachowania.

 

Grażyna Damps, Anna Adamczyk