1. Podręczniki będą przyjmowane od 8 czerwca do 24 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-12.00
2. Każdy uczeń oddaje cały komplet podręczników w podpisanym kartonie/ reklamówce: imię, nazwisko, klasa i data oddania.
3. W przypadku braku jakiegokolwiek podręcznika, książki mogą być nie przyjęte.
4. Ucznia wraz z opiekunem zobowiązuje się do sprawdzenia stanu podręczników. W przypadku jakiegokolwiek zniszczenia – zalania, podarcia itp. podręcznik należy odkupić we własnym zakresie.
3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
4. Wyznaczono miejsce składowania oddawanych książek oznaczonych datą, z którą zostały przyjęte. Odizolowane egzemplarze będą wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Okres kwarantanny książek w bibliotece wynosi minimum 3 dni.
5. Czytelnik, który pragnie wypożyczyć książki może wejść do biblioteki zachowując wszelkie środki ostrożności, m.in. dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniego odstępu.

6. Uczniowie oddający podręczniki nie muszą posiadać oświadczenia, które wymagane jest przy udziale w konsultacjach.

7. Każdy OBOWIĄZKOWO musi posiadać własną maseczkę