Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Przodkowie nasza szkoła wzbogaciła się o cztery nowe laptopy z przeznaczeniem na pomoc w zdalnym nauczaniu dla uczniów, którzy nie mieli technicznych możliwości, by włączyć się w ten proces. Sprzęt został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego “Polska Cyfrowa” i został przekazany dyrektorom szkół przez Wójta Gminy Przodkowo, Pana Andrzeja Wyrzykowskiego.

Sprzęt komputerowy zostanie rozdysponowany zgodnie z jego przeznaczeniem.