W nadchodzącym tygodniu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Czeczewie przeprowadzony zostanie egzamin ósmoklasisty.

          W dniu 16 czerwca 2020 roku odbędzie się część z języka polskiego, 17 czerwca – matematyka oraz w dnu 18 czerwca – język angielski. W związku z tym dni od 16 do 18 czerwca (wtorek, środa i czwartek) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla całej szkoły podstawowej.

Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu ósmoklasisty, zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1. Na egzamin uczniowie muszą przychodzić pojedynczo, a przy wejściu do budynku szkolnego obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem udostępnianym przez szkołę. Wewnątrz budynku, do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem, wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust.

2. Uczniowie, którzy przyjdą na egzamin,muszą być zdrowi, a jeśli komisja stwierdzi u nich objawy zakażenia koronawirusem poprzez m.in. badanie temperatury, zostaną odizolowani w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. O tym fakcie zostaną poinformowani rodzice oraz odpowiednie służby.

3. Na teren placówki w czasie egzaminów nie mają wstępu osoby postronne, zakaz ten dotyczy także rodziców. Jedynymi osobami, uprawnionymi do przebywania w szkole w czasie egzaminu są osoby pracujące w komisjach, zdający oraz obsługa szkoły;

4. Zdający zobowiązani są do korzystania z własnych przyborów szkolnych, żadnych innych przedmiotów nie mogą zabierać ze sobą na teren szkoły. Zakaz ten nie dotyczy jedynie butelkowanej wody, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę;

5. Czekając na egzamin, uczniowie zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą (minimum półtora metra);

 

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad.

Arkadiusz Domaros