W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, 31 sierpnia o godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich rodziców ze wspomnianych powyżej klas na krótkie spotkanie inauguracyjne z wychowawcami klas. Prosimy o przybycie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a więc wskazane jest noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Klasy 0a i 0b zapraszamy do budynku tzw. starej szkoły, zaś dla klasy Ia spotkanie zostanie zorganizowane w budynku nowej szkoły, w nowym skrzydle (obecna sala klasy 7). Klasa ib z kolei spotkanie będzie miała w sali lekcyjnej obok sali komputerowej (obecna sala klasy 8).

Na spotkaniu przekazane zostaną wszystkie najważniejsze dla dzieci i rodziców informacje, związane z początkiem nowego roku szkolnego, w tym także procedury sanitarne, które będą wdrażane w szkole od września, w związku z czym prosimy o obecność wszystkich zainteresowanych.

Arkadiusz Domaros