Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, pierwsza wywiadówka w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się według poniższego harmonogramu. Uprasza się o przybycie jednego z rodziców, oraz stosowanie się do panujących zasad sanitarnych.

Aby ograniczyć ilość osób, przebywających jednocześnie na terenie placówki, poszczególne klasy mają spotkania o różnych godzinach, proszę więc uważnie sprawdzić datę i godzinę swojego spotkania.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia wyborów trójki klasowej, pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami odbędzie się w budynku szkoły, następne zaś przewidujemy w trybie zdalnym.

klasanauczycielData i godzina spotkania klasowego
2Jolanta Keler14.09.2020 godz. 17.30 (pon.)
3Danuta Kitowska14.09.2020 godz. 17.00 (pon.)
4Joanna Szymańska-Janczak15.09.2020 godz. 17.00 (wt..)
5aGrzegorz Krefta 14.09.2020 godz. 17.30 (pon.)
5bMałgorzata Heise15.09.2020 godz. 17.30 (wt.)
6aAnna Racinowska15.09.2020 godz. 17.00 (wt.)
6bAnna Adamczyk14.09.2020 godz. 17.00 (pon.)
7Anna Kreft14.09.2020 godz. 16.30 (pon.)
8Paweł Bil14.09.2020 godz. 17.00 (pon.)