KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w  Czeczewie 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych          1 września2020 r.    
1 półrocze 2 półrocze1 września 2021 – 30 stycznia 2021 14 lutego 2021 – 26 czerwca 2021
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020r.
4 – 5 stycznia 2021r.
Ferie zimowe30 stycznia – 14 lutego 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021r.
Egzamin ósmoklasisty – język polski – matematyka – język obcy nowożytny 25.05.2021 roku
26.05.2021 roku
27.05.2021 roku
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych25 czerwca 2021r.
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

Dodatkowe dni wolne od nauki szkolnej:

4-5.01.2021 – poniedziałek-wtorek

25-27.05.2021 – wtorek-środa-piątek  (dla klas O-VII) – egzaminy 8 klas

4.06.2021 –  piątek