Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej w Czeczewie na Piknik z okazji Dnia Dziecka – Powitanie Jesieni, który odbędzie się 24.09.2019 r. o godzinie 10.00, na boisku szkolnym.

W programie:

biegi ( kategorie wg roczników)

gry i zabawy

Organizatorzy: Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie .

Piknik jest współfinansowany z dotacji pozyskanej Przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie z Gminy Przodkowo