16 października 2017 roku nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. To zaszczyt dla całej szkolnej społeczności mieć tak wyjątkowego Patrona. Do jeszcze piękniejszej prezentacji Szkoły w środowisku potrzebne jest również pasujące do imienia logo.

Konkurs ogłoszono po raz trzeci we wrześniu b.r.

Do 9 października chętni uczniowie przygotowywali projekty nowego loga dla naszej szkoły. Wpłynęło łącznie 18 prac szesnaściorga autorów. Swoje pomysły na znak graficzny charakteryzujący szkołę i naszego patrona Jana Pawła II autorzy prezentowali na różne sposoby.

Zależało nam, aby logo kojarzyło się z placówką oświatową, patronem Janem Pawłem II, jednocześnie było czytelne, estetyczne.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzce prace:

I miejsce – Karolina Rzeszwicz kl.7

II miejsce – Hanna Zduńczyk – kl.6b

III miejsce – Martyna Pituch – kl.7

wyr. – Adam Węsiora – kl.6b

wyr. – Martyna Bieniek – kl.2

Nowe logo obecnie opracowywane jest komputerowo – oczywiście na podstawie loga Karoliny, ale w galerii zamieszczamy wszystkie prace.

Serdecznie gratulujemy autorom złożonych prac i oczywiście laureatom.

Pragniemy podkreślić, że konkurs nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie Rady Rodziców, której jednocześnie serdecznie dziękujemy za możliwość zakupu pięknych nagród dla uczestników konkursu.

Organizatorami konkursu byli:

  • Dyrekcja SP im.Jana Pawła II w Czeczewie
  • Nauczycielski Zespół ds.Public Relations i Promocji Szkoły
  • Rada Rodziców przy SP im.Jana Pawła II w Czeczewie

Aleksandra Kreft