Cele konkursu:
– przybliżenie dzieciom właściwego znaczenia pojęcia MIŁOŚĆ

– rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia

– poznanie zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych zapewniających się w kulturze polskiej

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

3. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace

4. Praca powinna być z tyłu opisana: imię i nazwisko autora, klasa

5. Technika wykonania pracy jest dowolna. Kartka powinna być w formacie A5. Przy wykonaniu pracy unikamy gotowych materiałów np. cekinów, samoprzylepnych ozdób.

6. Prace należy dostarczyć do 11 lutego do świetlicy szkolnej, lub zostawić w

holu szkoły w wyznaczonym miejscu.

7. Jury przy ocenie kartek walentynkowych będzie brało pod uwagę pomysłowość, estetykę wykonania i kreatywność autora.

8. Spośród zebranych kartek wyłonieni zostaną laureaci w trzech kategoriach wiekowych:

– klasy 0-II

– klasy III-IV

– klasy V-VIII

Znalezione obrazy dla zapytania: walentynkiOrganizator konkursu: Aneta Krawczyk