I. ORGANIZATOR:

     Wójt Gminy Przodkowo

II. CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 2. Prezentacja talentów plastycznych
 3. Pogłębianie wiedzy na temat tradycji, zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 4. Zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci.
 5. Zachęcenie do samodzielnego wykonania ozdób świątecznych.

   III. TEMAT KONKURSU:

Tematem konkursu są „Ozdoby Wielkanocne”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie elementów związanych z  tradycją Świąt w postaci wykonanej ozdoby świątecznej:

– PISANKA WIELKANOCNA”  (średnica min 90 cm  i wysokość min 150 cm)

– PALMA WIELKANOCNA  ( o wysokości od 120 cm do 200 cm)

– ZAJĄC WIELKANOCNY (wysokość min 150 cm)

IV. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych z terenu gminy Przodkowo.
Każda szkoła wykona i przekaże do konkursu min 3 ozdoby  świąteczne.


V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

 1. Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna (technika i materiał dowolne) .
 2. Prace konkursowe należy oznaczyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką – metryczką zawierającą następujące informację o autorze:  Imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły)
 3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów.
 4. Prace najwyżej ocenione zaprezentowane zostaną w gminnej gablocie wystawienniczej.

5.       Do udziału w konkursie  nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

6.       Ozdoby świąteczne  przechodzą na własność organizatora konkursu

7.       Prace należy dostarczyć  do 19 marca 2021 r. do naszej szkoły.

VI. KRYTERIA OCENY:

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • staranność i estetyka wykonania

VII. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej szkoły. Informację również będą na stronie Gminy Przodkowo oraz mediach społecznościowych.