CELE KONKURSU:

– promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;

– popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0-VIII

ZADANIE KONKURSOWE:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, zwanej dalej pracą, pracą konkursową lub pracą plastyczną, w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

TERMIN:

Prace należy dostarczyć do szkoły do 26 marca 2021 r.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny w podanym linku: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/XIkp_2021/XIkp_regulamin_2021.pdf

Proszę o zapoznanie się z tym regulaminem.