Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w kolejnej edycji

konkursu fotograficznego

Kaszuby w obiektywie mieszkańców Gminy Przodkowo”

  • tematyką konkursu jest ukazanie w formie fotografii krajobrazu, przyrody, architektury związanej z miejscem zamieszkania uczestnika konkursu. Uczeń może przesłać max. 8 zdjęć (jeśli jest to możliwe, po 2 przedstawiające każdą porę roku)
  • celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych regionu Kaszub, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania otaczającą przyrodą, rozwijanie wrażliwości artystycznej, zwrócenie uwagi na piękno otaczającego krajobrazu.
  • z wybranych przez Jury prac powstanie kalendarz na 2022r. termin nadsyłania prac: 15.10.2021r.
  • pracę wyślij na: stowarzyszenie.czeczewo@wp.pl z dopiskiem konkurs fotograficzny

Jury: p. Anna Adamczyk

p. Aleksandra Kreft

Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie