W bieżącym roku szkolnym pandemia pokrzyżowała szyki w przypadku mnóstwa mniej lub bardziej ważnych imprez, odbywających się zwykle w naszej szkole. Nie przeszkodziła jednak naszym wspaniałym przedszkolakom w uhonorowaniu ich mam, którym przygotowały wspaniały program z okazji Dnia Matki, które to święto tradycyjnie obchodzi się 26 maja.

Dzięki załączonym zdjęciom można przynajmniej w części zorientować się, jak znakomicie przygotowały się przedszkolaki pod kierunkiem nauczycielek Pani Magdaleny Miotk oraz Pani Sylwii Łabuda-Gołąbek.