Z piękną inicjatywą dzielenia się dobrem z potrzebującymi wyszli nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie. Pomysł zrodził się dzięki pani Weronice Krauza – praktykantce, która w 2019 roku odbyła wolontariat misyjny w Etiopii. Swoimi doświadczeniami podzieliła się prowadząc we wszystkich klasach prelekcje na temat odbytej misji w Afryce. Przybliżyła uczniom życie codzienne afrykańskich dzieci, co zmotywowało społeczność szkolną do „lawiny” dobra. Zbiórka przyborów szkolnych dla salezjańskiej placówki Don Bosco Youth Center Kazembe w Zambii okazała się wielkim sukcesem. Cieszymy się, że na wzór patrona Jana Pawła II, który mówił „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”, udało się wspomóc dzieci z dalekiej Afryki. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w tę piękną akcję. Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie działanie dobroczynne, które miało miejsce w naszej społeczności.
G. Damps, M. Warmowska