Na początku marca został ogłoszony konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich. W konkursie z naszej szkoły udział wzięło 5 uczniów.

Poniżej link, w którym umieszczono rozstrzygnięcie konkursu:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/bezpieczenstwo-dzieci-w-gospodarstwach-rolnych-final-konkursu-plastycznego-krus/