23 czerwca pod czujnym okiem panów policjantów 30 uczniów przystąpiło do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Kilka dni wcześniej uczniowie pisali egzamin teoretyczny. Dotyczył on m.in.

  • znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,
  • obsługi technicznej roweru,
  • pierwszej pomoc w wypadkach.

Egzamin praktyczny polegał na prawidłowym przejechaniu rowerem przygotowanej trasy ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaki drogowe.

Egzamin teoretyczny i praktyczny zdali wszyscy uczniowie.

GRATULUJEMY ZDOBYCIA KARTY ROWEROWEJ