Klasa 0 – „Jesteśmy dziećmi Boga”, Ks. Władysław Kubik,
Wydawnictwo WAM

Klasa I szkoły podstawowej – „Jesteśmy w rodzinie Pana  Jezusa”, Ks. Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM  + Zeszyt ucznia

Klasa II szkoły podstawowej – „Kochamy Pana Jezusa”, Ks. Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM  + Zeszyt ucznia

Klasa III szkoły podstawowej – „Przyjmujemy Pana Jezusa”, Ks. Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM

Klasa IV szkoły podstawowej – „Zaproszeni przez Boga”, Zbigniew Marek, Anna Walulik, Wydawnictwo WAM

Klasa V szkoły podstawowej – „Obdarowani przez Boga’’ ,Zbigniew Marek, AnnaWalulik, Wydawnictwo WAM

Klasa VI szkoły podstawowej – ,,Przemienieni przez Boga”, Zbigniew Marek, Anna Walulik, Wydawnictwo WAM

Klasa VII – „Jezus uczy i zbawia”, Zbigniew Marek, Anna Walulik,
Wydawnictwo WAM

Klasa VIII – „Jezus działa i zbawia”, Zbigniew Marek, Anna Walulik,
Wydawnictwo WAM