W naszej szkole realizujemy zajęcia informatyczne z zakresu algorytmiki i programowania w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań i pasji. Zajęcia rozwijają kreatywność, logiczne myślenie, to także możliwość integracji i współpracy w grupie.