Z wielką przyjemnością informuję, iż uczniowie klas 0-3 biorą w niniejszym roku szkolnym udział w projekcie “Z kulturą mi do twarzy”. Poniżej zamieszczamy plakat, informujący o tym projekcie. Rodzice uczniów, którzy będą brać w nim udział, otrzymają od nauczycieli zgody, które trzeba będzie wypełnić, zaś po jego zakończeniu uczniom zostaną wręczone dyplomy udziału, zaś nauczyciele opiekujący się uczniami otrzymają certyfikaty.

Informację nadesłała Magdalena Miotk, nauczycielka przedszkola.