Poniżej zamieszczamy ofertę firmy, która będzie dla szkoły realizowała zdjęcia szkolne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą – kiedy już będziemy posiadali wiedzę na temat terminu zdjęć, ta wiadomość zostanie podana do wiadomości uczniów i rodziców.