im. Jana Pawła II w Czeczewie

          W środę 13 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Czeczewie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z Dniem Patrona.

          Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez Księdza proboszcza Józefa Kuchtę oraz złożeniem kwiatów pod obeliskiem na placu kościelnym.

          Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Przodkowo- P. dr inż. Andrzej

Wyrzykowski oraz Ksiądz proboszcz Józef Kuchta.

          Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu, najserdeczniejsze

życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył Wójt Gminy Przodkowo-

P. dr inż. Andrzej Wyrzykowski, Ksiądz proboszcz Józef Kuchta oraz P. Arkadiusz

Domaros- p.o. dyrektora szkoły.

          Miłym akcentem uroczystości były nagrody przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

          Oprawa artystyczna uroczystości przygotowana została przez uczniów

klas I-VIII pod opieką P. Grażyny Damps, P. Aleksandry Kreft oraz wychowawców klas. Podczas uroczystości uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze.

Nie zabrakło pięknych życzeń okolicznościowych oraz kwiatów.

          Po części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas.

                                                                                                     tekst: Grzegorz Krefta