Dnia 12  października  21r.uczniowie klas Ia i Ib zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Ze względu na trudny czas pandemii, złożyli uroczyste Ślubowanie na Sztandar Szkoły w obecności  rodziców, Dyrektora , swoich wychowawczyń oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Po części artystycznej, w której zaprezentowali wierszyki i piosenki, zostali obdarowani pięknymi upominkami  oraz  słodkim poczęstunkiem  przygotowanymi  przez Rodziców , którzy w ten sposób okazał radość z przyjęcia ich dzieci w poczet nowych uczniów  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.