Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czeczewie
Zaprasza do udziału w przedświątecznej Akcji Sprzedaży Pierników
Poczujmy wspólnie Magię Świąt przy rodzinnym pieczeniu pierniczków!
Osoby chętne prosimy o upieczenie pierniczków i dostarczenie ich
do wychowawców klas w dniu 15 grudnia br.
Pierniczki będą sprzedawane przez Samorząd Uczniowski podczas kiermaszu bożonarodzeniowego, który odbędzie się w szkole.
Informacja praktyczna:
Pierniczki ze względu na obostrzenia sanitarne muszą być zapakowane
np. w celofan – po 5 szt.
Pieniądze zebrane ze sprzedaży pierniczków zostaną przeznaczone na upominki, nagrody w konkursach organizowanych przez Szkołę i Radę Rodziców oraz na doposażenie biblioteki w lektury szkolne.
Z góry dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie Akcji!