Pierwszy dzień wiosny to święto szczególne w uczniowskim kalendarzu. To popularny dzień w którym celebrujemy odejście zimy i witamy wiosnę. W tym roku święto to zostało połączone z obchodami Światowego Dnia Wody.
W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu edukacyjnego ,,Aktywni Błękitni” Szkoła przyjazna Wodzie pod patronatem PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku.
Z tej okazji w naszej szkole uczniowie przychodząc ubrani na niebiesko wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w ,,Wiosennej przygodzie o wodzie”. Pracując w grupach wykonywali przydzielone zadania w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Wychowawcy zaangażowali również uczniów w zajęcia, które miały na celu usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody. Z tej okazji w każdej klasie uczniowie mogli napić się wód o różnych smakach, otrzymanych po dodaniu naturalnych składników tj. cytryna, miód, pomarańcza. Wydarzenie to ma na celu propagowanie wśród społeczności szkolnej nawyku picia wody, która jest niezbędnym elementem regulującym prawidłową pracę naszego organizmu. Działanie to jest jednym z oddziaływań w Programie ,,Aktywni Błękitni”.  Z okazji Światowego Dnia Wody drzewo znajdujące się na tablicy na holu głównym zostało ozdobione w kropelki wody, na których nasi uczniowie wpisywali odpowiedzi na kluczowe pytania akcji: Dlaczego warto pić wodę? i Doceniam wodę, bo

Każda klasa wykonała plakat pod hasłem ,,Doceń wodę” bo każdy dzień powinien być jej dniem. W ramach akcji został też zorganizowany konkurs wiedzy o wodzie skierowany do uczniów wszystkich klas.

W tym dniu przedszkolaki ubrane na niebiesko, rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki o wiośnie i wodzie. Dowiedziały się i przekonały o tym jak drogocenna jest woda.

Przeprowadzona akcja przyniosła efekty dobrej zabawy połączonej z edukacją o wodzie.

Za zdobytą wiedzę o wodzie zostali nagrodzeni:

Marek Godlewski i Aniela Krawczyk z klasy IA

Maria Kaleta z klasy IB

Hanna Heise i Karol Toporek z klasy IIA

Jan Mocarny z klasy IIB

Dawid Łasak z klasy III

Grzegorz Grasza z klasy IV

Jakub Knigawka z klasy V

Oliwier Turzyński z klasy VIA

Piotr Kwidziński z klasy VIB

Paulina Krefft z klasy VIIA

Gabriel Mortka z klasy VIIB

Jan Krasowski z klasy VIII

Wśród przedszkolaków największym zaangażowaniem w zajęciach o wodzie  wykazali się: Gabriela Babiarz z grupy 0a, oraz Filip Cymanowski z grupy 0b.

https://drive.google.com/drive/folders/1WYkbY48BfJWN6Mzwsvwg-ySY3yeq9a-C?usp=sharing