Rada Rodziców po raz kolejny wsparła finansowo zakup książek do biblioteki szkolnej. Tym razem zakupiliśmy lektury:

„Mikołajek” dla klasy IV oraz „W pustyni i w puszczy” dla klasy VI.

Pomoc w tych i innych projektach nie byłaby możliwa gdyby nie wpłaty od Rodziców oraz środki zebrane między innymi podczas akcji Szkolna Zbiórka Makulatury. Bardzo dziękujemy.

Rada Rodziców