26 kwietnia uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie odwiedzili gdańskie ZOO.

Celem wyjazdu było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.

Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukatorem. Tematem przewodnim były zwierzęta Afryki i zapoznanie się z NAJwiększym, NAJwyższym i NAJszybszym spośród wszystkich zwierząt lądowych.

  • Kolejna wspaniała wycieczka za nami dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie. Tym razem 100 uczniów klas I-IV mogło skorzystać z wizyty w ZOO, zajęć z edukatorem, poznać wszystkich mieszkańców gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Pogoda była piękna, nastroje wyśmienite, tylko czasu jakby mało. Następnego dnia uczniowie w szkole otrzymali karty pracy dot.wycieczki i mogli utrwalić wiedzę, którą zdobyli. Składamy w imieniu dzieci ogromne podziękowania p.Magdalenie Szyłejko -Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie za ogromne zaangażowanie w nasz wyjazd. (Aleksandra Kreft)

Organizatorem wycieczki było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, które otrzymało na ten cel dotację z Urzędu Gminy w Przodkowie.

Dziękujemy serdecznie firmie TRANS-BACH za bezpieczny przejazd.